Promoció d'actes i activitats

L’Associació de Mares i Pares del CEIP Frederic Godàs continuarà potenciant i subvencionant d’altres activitats que es duguin a terme al col·legi, com els Concerts de la Coral del Centre, els Casals de Setmana Santa, de Nadal i d’Estiu, el Carnestoltes, la Castanyada, la Festa de Nadal, la Festa Fi de curs, Sant Jordi i d’altres que es creguin interessants i profitoses per al conjunt de la comunitat educativa.

S’intentarà donar continuïtat als cursos per a pares i mares, ampliant l’oferta si és possible.

També es continuarà participant en campanyes de tipus solidari (recollida de roba, aliments, jocs, joguines, contes, etc.).