DRETS D'IMATGE i ESCOLA

Benvolgudes famílies,

La Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, reconeix a qualsevol persona el dret fonamental a la seva pròpia imatge.

Per tant, per a poder fer fotografies i/o enregistrar vídeos és indispensable disposar de la cessió dels drets d’imatge de totes les persones enregistrades o fotografiades, és a dir, de la seva autorització expressa. Si no la tenim estarem incomplint la llei. Evidentment el fet s'agreuja quan es publiquen les referides imatges o vídeos a través de les xarxes socials, encara que sigui en l'àmbit familiar.

Hem rebut alguna queixa de famílies que diuen que han vist a altres mares i pares (o familiars) fent fotografies i/o vídeos a les hores d'esbarjo i també durant el desenvolupament de les activitats extraescolars, tant a l'alumnat com al monitoratge, de forma indiscriminada.

La llei és força clara al respecte, més encara quan les persones fotografiades i/o enregistrades són MENORS i estan dins del recinte escolar o de les seves instal·lacions. És molt important que RESPECTEM EL DRET D'IMATGE DE LES PERSONES per tal d'evitar situacions que puguin derivar en actuacions legals.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

LA JUNTA.

Subscrigui's a les darreres novetats