Presentació

imatge presentació

L’AMPA és una entitat que té com a finalitat la participació de pares i mares en el procés educatiu dels propis fills/es i per aquest motiu treballa sempre des del convenciment de què l’educació de l’alumnat del centre és una tasca que correspon a tots els membres de la comunitat educativa. Evidentment, a vessant més acadèmica pertoca més directament a l’equip de docents del centre, però hi ha una altra vessant que ens pertoca a tots: l’educació en valors, en comportament, en hàbits, educació moral i, en definitiva, l’educació integral. Això suposa treballar per desenvolupar en les persones la seva autonomia, la capacitat de diàleg i el respecte als altres, tot treballant les dimensions personal, social i moral de cadascú. La família, sens dubte, juga un paper molt important en l’educació integral dels nostres infants, sobretot en el que fa referència a la capacitat de diàleg, d’empatia (posar-se en el lloc de l’altre) i d’assertivitat (respectar-se un mateix i respectar els altres). Des de l’AMPA sempre s’ha treballat cercant el màxim de qualitat i eficàcia durant l’horari no lectiu de l’alumnat, és a dir, les activitats extra-escolars, el menjador escolar, el servei d’acollida matinal, els casals, etc.

Des de fa uns anys intentem reforçar la figura del delegat o delegada de curs, en un intent de fer que els pares i mares tinguin una relació més directa amb l’escola i el professorat de cada curs i participin activament en la preparació i execució d’activitats o actes, tant en horari extra-escolar com lectiu. La nostra dedicació, a més a més, va adreçada a organitzar activitats de formació i esbarjo per a pares, mares i alumnes i, també, som presents en el Consell Escolar del Centre, on representem l'estament educatiu dels pares i mares.

Intentem començar cada curs amb noves il·lusions, nous projectes, renovades energies i, en definitiva, amb la intenció de dur a terme una tasca ben feta que serveixi per potenciar la comunicació entre tots els sectors i membres de la Comunitat Educativa del CEIP Frederic Godàs. La Junta d’aquesta associació vol continuar treballant en la mateixa línia, és a dir, transparència en la gestió, potenciar activitats formatives i informatives, continuar demanant a les institucions les reformes de millora d’infrastructura que es creguin adients i facilitar la participació dels socis en les reunions de la Junta i de Delegats/des de Curs, entre d’altres coses.

Els socis celebren 2 assemblees ordinàries durant el curs, una al mes d’octubre i una altra al mes de juny. En aquestes assemblees es marquen les línies d’actuació (activitats, pressupost, etc.), s’avaluen els projectes realitzats i es plantegen noves propostes per al millor funcionament i participació de la família a l’escola. La Junta de l’AMPA està formada per 7 persones i cada any es renoven 2 si algú es presenta voluntari o algun dels integrants vol repetir l’experiència. Els membres de la Junta poden ser-ho per un període màxim de 6 anys. Habitualment es fa una reunió mensual però, si hi ha algun tema urgent, es poden convocar d’altres de forma extraordinària. Tant a les reunions de Junta com a les que es van fer al llarg del curs amb els representants són obertes a la participació de tots els socis.

Us convidem a fer un tomb per la resta de continguts de la nostra pàgina web.

Fitxers adjuntsMida
INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLAR, ACOLLIDA i GUARDA.pdf587.64 KB
ACOLLIDA MATINAL i GUARDA DE TARDA ESPORÀDICA.pdf755.24 KB
ESQUEMA PER DONAR DE BAIXAR AL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR.pdf627.13 KB
ESQUEMA PAGAMENT TIQUETS ESPORÀDICS TPV.pdf554.07 KB