Tots som iguals!

Comissió "Tots som iguals!"

L’alimentació humana és una constant en tota la història de la humanitat. Per tant, alimentar-se, com respirar, és la necessitat més important que han de cobrir les persones. Potser la quotidianitat d’aquest acte fa que no siguem conscients de la rellevància que té i, en conseqüència, no hi posem prou atenció. L’alimentació que, a simple aparença té com a objectiu la salut fisiològica, com sabem, esdevé també un fet sociocultural.

Hem de prendre consciencia del paper que juga l’alimentació en el procés de socialització dels infants. L’alimentació constitueix una de les múltiples activitats que fem els éssers humans al llarg del dia i és una activitat central, des d’un punt de vista biològic, psicològic i cultural. L’alimentació és un fet que permet la reciprocitat, la comunicació, les relacions socials, la identitat cultural...
Tenint en compte el que hem referit anteriorment i des del convenciment que tots/es els/les nens i nenes de la nostra escola han de tenir els mateixos drets en tots els aspectes relacionats amb l’alimentació, el curs passat es va crear la comissió:

“TOTS SOM IGUALS”.

La finalitat d’aquesta comissió és que l’alumnat que pateix qualsevol tipus d’intolerància alimentària i/o al•lèrgia o bé que opten per altres estils de vida (vegetarians, vegans, ...) puguin gaudir del mateix menjar que la resta quan es realitza alguna activitat “extraordinària” des de l’escola o des de l’AMPA. Ens referim a les festes del menjador de fi de trimestre, a Carnaval, Sant Antoni, ... En aquestes ocasions hem de trobar la forma que tothom pugui menjar el mateix adaptant els berenars, postres, ... a les necessitats dels usuaris i usuàries.

Hem creat un grup de whatsapp amb alguns/es pares i mares sensibles amb aquest tema i volem que el grup sigui més gran i participatiu. Únicament tractem de coses relacionats amb aquest tema: on comprar productes, com preparar el menjar per a què no es contamini, ...

El que volem aconseguir és que tots/es els/les nens i nenes que tenen algun problema puguin gaudir del mateix menjar que els que no tenen cap tipus d’al•lèrgia i/o intolerància.

És per aquest motiu que animem als pares a que formin part d’aquest grup amb nosaltres i fer sentir als nostres fill/es que quan hi hagi algun esdeveniment ells també podran menjar exactament igual que els altres.
Els pares que vulguin formar part només caldrà que es posin en contacte amb l´AMPA trucant al Toni (687441411) i que facilitin el seu numero de telèfon mòbil per a poder formar-hi part.