Servei de Menjador Escolar

El consell escolar del col·legi va delegar la gestió del Servei de Menjador Escolar a l'AMPA des del començament del su funcionament, l'any 1983. Al començament només eren trenta i pocs nens i nenes els que en feien ús, sota la cura de tres mares que de forma voluntària oferien els seus serveis a la resta de mares i pares de l'AMPA.

Els canvis laborals, socials i familiars han provocat que el nombre d'usuaris hagi crescut d'una forma espectacular, de manera que actualment són prop de 350 els usuaris d'aquest servei, cosa que ha provocat una professionalització del mateix.

Actualment hi treballen 23 monitors/es, una de les quals fa les tasques d'encarregada del mateix.

El menjador sempre ha funcionat amb sistema de càtering, és a dir, una empresa externa al col·legi ha estat l'encarregada de portar el menjar. Durant aquests anys han estat diverses les empreses contractades per aquest afer, però l'AMPA, prioritzant la qualitat d'altres factors, fa uns anys que contracta els serveis d'una empresa familiar que prepara amb molta cura i qualitat el menjar dels nostres alumnes. És l'empresa CELMIRANDA SLU.

L'AMPA dedica part del seus esforços a la formació continuada de les persones que treballen al menjador escolar i, per aquest motiu, es facilita la seva participació en cursos de formació. Aquest curs, a més a més, s'està realitzant un curs/taller amb els/les treballadors/es en el que hi treballen, sota la supervisió d'una educadora-pedagoga, per tal d'elaborar un projecte educatiu del menjador escolar en el que hi puguin intervenir també l'alumnat que en fa ús.

Totes aquestes accions cerquen un augment de la qualitat del servei de menjador escolar.

Fitxers adjuntsMida
ANNEX NORMATIVA MENJADOR.pdf508.45 KB
Que sopar si avui has dinat....pdf1.11 MB
PLA DE FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 2021_2022_1.pdf1.75 MB
general novembre 22.pdf422.97 KB
sense carn novembre 22.pdf423.12 KB
sense fruits secs novembre 22.pdf423.07 KB
sense fruits secs SOU novembre 22.pdf423 KB
sense gluten novembre 22.pdf422.66 KB
sense gluten s carn novembre 22.pdf422.89 KB
Sense LACTOSA novembre 22.pdf422.5 KB
Sense OU novembre 22.pdf422.72 KB
Sense PORC novembre 22.pdf422.98 KB
Triturats novembre 22.pdf420.1 KB
_MENÚ GENERAL desembre (1).pdf932.8 KB
_s fruits secs sou desembre.pdf929.8 KB
_sou desembre.pdf929.48 KB
S CARN desembre.pdf929.74 KB
s fruits secs desembre.pdf930.18 KB
SGLUTEN S CARN desembre.pdf929.62 KB
sgluten desembre.pdf929.58 KB
SLACTOSA desembre.pdf930.04 KB
sporc desembre.pdf929.76 KB
Triturats novembre 22.pdf420.1 KB